Чи набув чинності цей закон?

Чув, що є закон, який передбачає, що в сільських радах громадяни зможуть оформляти спадщину. Чи набув чинності цей закон?

Так, дійсно, 25 травня 2014 року Парламентом з урахуванням пропозицій Президента України прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оформлення спадщини», однак він ще не підписаний Президентом України, та не опублікований, а, отже, не має юридичної сили. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=0985&skl=8.