Адміністративний позов про оскарження рішення, дій, бездіяльності суб'єкта владних повноважень

Адміністративний позов
про оскарження рішення, дій, бездіяльності
суб'єкта владних повноважень (бланк)

 

_________________________________________________
найменування суду, до якого подається позов
Позивач _________________________________________
_________________________________________________
П. І. П. фізичної особи або найменування юридичної особи, поштова
адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної пошти, якщо
такі є
Представник позивача
(якщо заяву подає представник)
________________________________________________
П. І. П., поштова адреса, номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти, якщо такі є
Відповідач ______________________________________
________________________________________________
П. І. П. (найменування органу), посада і місце служби посадової чи
службової особи, поштова адреса, а також номер телефону,
факсу, адреса електронної пошти, якщо такі відомі

Третя особа на стороні ___________________________
                                                                   позивача або відповідача
(якщо така є) _____________________________________
________________________________________________
П. І. П. фізичної особи або найменування юридичної особи, поштова
адреса, а також номер телефону, факсу, адреса електронної
пошти, якщо такі відомі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про оскарження рішення/дій/бездіяльності суб'єкта владних повноважень

"___" ____________ 20__ року ___________________________________________________________
                                                                                                                          вказати найменування суб'єкта
_____________________________________________________________________________________
                                              владних повноважень (П. І. П. посадової або службової особи)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
        вказати рішення (дію, бездіяльність), яке було прийнято (вчинено, допущено) суб'єктом владних повноважень
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 і за яких обставин
_____________________________________________________________________________________

Вважаю таке рішення/дію/бездіяльність протиправним, оскільки ним порушено: ____________
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                             вказати які права, свободи чи інтереси позивача було порушено та пояснити як саме і чому

На підставі викладеного прошу:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
вказати зміст позовних вимог, наприклад:
визнати протиправними рішення/дію/бездіяльність суб'єкта владних повноважень чи окремі положення рішення,
а також скасувати рішення або визнати його не чинним (нормативно-правовий акт) чи окремі їх положення;
або зобов'язати відповідача прийняти певне рішення/вчинити певні дії, та стягнути з відповідача кошти на відшкодування шкоди

Одночасно заявляю такі клопотання:
(відмітити необхідне)
  витребувати у відповідача усі наявні у нього докази, що стосуються позовних вимог
  для підтвердження _________________________________________________________________
                                                                                          вказати обставини, що може підтвердити свідок
викликати і допитати як свідка __________________________________________________________,
який проживає за адресою: _____________________________________________________________.
  для забезпечення позову зупинити дію оскаржуваного рішення /
заборонити вчиняти такі дії: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.
  звільнити мене від сплати судового збору у зв'язку з малозабезпеченістю
(документи для підтвердження цього додаю):
_____________________________________________________________________________________.
                                       вказати іншу причину або підставу для звільнення від сплати судового збору
  розглянути справу колегіально (якщо справа підсудна окружному адміністративному суду)

До позовної заяви додаю:

1. Докази, що підтверджують позовні вимоги (на _____ аркушах).

2. Копії позовної заяви та всіх документів, що приєднуються до неї, у кількості ____, що відповідає кількості відповідачів у справі.

3. Документ, що підтверджує сплату судового збору/документ, що підтверджує наявність підстав для звільнення від сплати судового збору.

"___" ____________ 20__ року

__________________ (підпис) 

 

 

Додатки до позовної заяви

7. До позовної заяви має бути доданий документ (квитанція, платіжне доручення) про сплату судового збору, крім випадків, коли його не належить сплачувати. Відповідно до пункту 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ до набрання чинності законом, який регулює порядок сплати і розміри судового збору, судовий збір при зверненні до адміністративного суду сплачується в порядку, встановленому законодавством для державного мита (див. коментар до частини другої статті 87 КАСУ).

За подання адміністративного позову фізичною чи юридичною особою, суб'єктом владних повноважень судовий збір становить 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 3 гривні 40 копійок (підпункт "б" пункту 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року126). Проте якщо одночасно заявлено майнові вимоги про стягнення грошових коштів, то розмір судового збору щодо таких вимог становить один відсоток від розміру таких вимог, але не більше ніж 1700 гривень (пункт 3 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" КАСУ). При цьому судовий збір має бути сплачено як за позовні вимоги негрошового характеру, так і за позовні вимоги про стягнення грошових коштів. В адміністративному судочинстві при сплаті судового збору застосовуються пільги, надані на підставі статей 4 і 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито". Випадки звільнення від сплати судового збору (державного мита) при зверненні до суду, повністю або частково, визначаються КАСУ (стаття 88, частина дев'ята статті 172, частина третя статті 173, частина друга статті 239) та іншими законами (наприклад, підпунктом 20.4.4 пункту 20.4 статті 20 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22 травня 2003 року127). За обґрунтованим клопотанням (його може бути викладено у самій позовній заяві), вирішуючи питання про відкриття провадження в адміністративній справі, суд може звільнити позивача від сплати судового збору, зменшити його розмір, відстрочити або розстрочити його сплату на підставі статті 88 КАСУ.

8. За наявності у позивача доказів бажано, щоб він додав їхні оригінали або копії до позовної заяви.

9. Якщо позовну заяву підписав чи подає представник, то одночасно з нею подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника і визначений статтею 58 КАСУ. На наш погляд, замість оригіналу такого документа до позовної заяви може бути додана і належним чином засвідчена копія.

10. Принцип змагальності передбачає можливість ознайомлення відповідача зі змістом та підставами позову. Тому частина третя коментованої статті вимагає від позивача додавати до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що приєднані до неї, відповідно до кількості відповідачів - ці копії суд у разі відкриття провадження в адміністративній справі надсилає відповідачеві (відповідачам).

Наслідки недотримання вимог до позовної заяви

11. Якщо позивач не дотримав якоїсь із вимог до позовної заяви, зазначених у коментованій статті, і відсутність певної інформації не дає можливості суду вирішити питання про відкриття провадження в адміністративній справі та виконати обов'язок з повідомлення про це осіб, які беруть участь у справі, суд залишає позовну заяву без руху і пропонує позивачеві виправити виявлені недоліки (див. частину першу статті 108 КАСУ).