Трудовий розпорядок для інвалідів 2-гої групи

Я є інвалідом 2-гої групи, і працюю в установі. Підкажіть, будь ласка, чи передбачено законодавством України якісь особливості трудового розпорядку інвалідів 2-гої групи?

Законодавство України  в сфері  охорони праці  дає інвалідам додаткові  гарантії в умовах організації праці. Для інвалідів 2-гої групи роботодавець повинен враховувати наступні гарантії:

- встановлення на прохання інваліда неповного робочого дня або неповного робочого тижня (ст. 172 КЗоТ);
- створення пільгових умов праці для інваліда з урахуванням медичних рекомендацій (ст. 172 КЗоТ);
- право на річну відпустку в 30 календарних днів (ст. 6Закону про відпустки);
- право узяти річну відпустку до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи (ст. 10Закону про відпустки);
- надання річної відпустки інвалідові в слушний для нього час (ст. 10 Закону про відпустки);
- надання відпустки без збереження заробітної плати інвалідові 2-ої групи по його бажанню до 60 календарних днів  на рік.

Для застосування встановлених гарантій робітнику-інваліду необхідно надати певний документ, який підтверджує інвалідність:

  • довідку про встановлення групи інвалідності, видану медико-соціальною експертною комісією (спеціальний експертний підрозділ Мінохоронздоров'я, що визначає статус інваліда);
  • індивідуальну програму реабілітації, обов'язкову для виконання працедавцем, також затверджену МСЕК. 

 Надання вказаних документів  це право працівника,  а не обов'язок. Тому, якщо  працівник  не надав роботодавцю документи, що підтверджують інвалідність, пільги і гарантії,  передбачені  законом,  вони йому не надаються. Також, якщо працівник пред'явив тільки довідку, працедавець   може змусити  інваліда пред'явити  індивідуальну реабілітаційну програму,  бо законодавством  такий  обов'язок для працівника-інваліда не передбачено. Власне, для працедавця індивідуальна програма  реабілітації накладає тільки обмеження.  У разі втрати інвалідом професійної працездатності МСЭК  відправляє працедавцеві виписку з акту огляду комісії про  результати  визначення міри  втрати професійної працездатності  у відсотках і необхідності в наданні додаткових  видів допомозі (п. 24 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабміну від 03.12.2009 р. №1317). Вказані документи інвалід може пред'явити при прийомі на роботу,  копії залишаються  у  працедавця.   На підставі цих  документів працедавець організовує трудовий розпорядок дня інваліда. 

Відповідно  загальнообов'язкового скорочення робочого дня або скороченого  проведення  часу інвалідом перед комп'ютером не встановлено - необхідно керуватися індивідуальною програмою і висновками МСЭК.  Документально відбити конкретні умови праці (неповний робочий день, обмеження  на певні  обов'язки і т. д.) треба в трудовому договорі і в наказі про організацію робочого місця інваліда.