Що означає поняття академічна свобода?

Що означає поняття академічна свобода?

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 1 Закону України «Про вищу освіту» академічна свобода - самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом;