що загрожує орендодавцю за підроблений підпис?

Експертизою доказано, що в договорі оренди підпис орендодавця підроблений орендарем, чи вважається договір дійсним, що загрожує орендодавцю за підроблений підпис?

Стаття 204 Цивільного кодексу України встановлює презумпцію правомірності правочину, а саме правочин (в даному випадку це договір оренди) є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Отже, якщо експертизою встановлено що підпис підроблений, то є підстави для звернення до суду з позовом про визнання договору оренди недійсним з відшкодуванням винною стороною всіх збитків, якщо їх зазнав орендодавець.