За яких умов рішення суду набуває законної сили?

За яких умов рішення суду набуває законної сили?

Рішення суду набуває законної сили після закінчення строку на касаційне оскарження і внесення касаційного подання. В разі подачі касаційної скарги або внесення касаційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи судом касаційної інстанції. Після набрання рішенням законної сили сторони та інші особи, які брали участь у справі не можуть знову заявляти в суді ті ж позовні вимоги, з тих підстав, а також оспорювати судом факти і правовідносини.

Відповідно до частини першої статті 252 КАСУ постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, встановленого цим
Кодексом, якщо таку заяву не було подано.
Згідно частини третьої статті 252 КАСУ у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.
Відповідно до частини п’ятої статті 252 КАСУ постанова або ухвала суду апеляційної інстанції набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх було прийнято за наслідками розгляду у письмовому провадженні, - через п'ять днів після направлення їх копій особам, які беруть участь у справі.