Хто відноситься до судєктів владних повноважень?

Хто відноситься до судєктів владних повноважень?

Субєкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень;

У КАСУ термін «суб’єкти владних повноважень» зустрічається всього у 20 статтях. Узагальнення цього поняття, закріпленого п. 7 ч. 1 ст. 3 КАСУ, дає підстави зробити висновок, що таким суб’єктом слід вважати: Президента України (ст. 102 Конституції); орган законодавчої влади, тобто ВР України (ст. 75 Конституції); органи виконавчої влади: КМУ, центральні й місцеві органи виконавчої влади (ст.ст. 113, 118 Конституції, ЗУ «Про Кабінет Міністрів України», ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»); органи судової влади (ст. 124 Конституції, закони України «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій України»); представництво Президента України в АР Крим (ст. 139 Конституції, ЗУ «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим»); прокуратуру України (ст. 121 Конституції); органи влади АР Крим: Верховну Раду, Раду Міністрів; міністерства АРК, республіканські комітети АРК; органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські, районні, обласні ради (ст. 140 Конституції України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»); посадову чи службову особу зазначених вище органів; інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій, наприклад, будинкові, вуличні, квартальні й інші органи самоорганізації населення, громадські формування по охороні громадського порядку й державного кордону (ст. 140 Конституції, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про участь громадян в охороні громадського порядку й державного кордону») тощо.