Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Что такое местный суд?

відповідь

Місцеві суди - це місцеві загальні суди, а також місцеві господарські та місцеві адміністративні суди. Вони є основною ланкою судової системи, оскільки розглядають переважну більшість справ, цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних. Ці суди є такими судовими органами, які найбільш наближені до населення. Місцеві суди є судами І інстанції, тобто вони розглядають і вирішують справу по суті.

У відповідності з принципом територіальності в кожній адміністративно - територіальній одиниці утворюється свій місцевий суд (загальні) - у районі, районі в місті, міський або міськрайонний суд, у кожному військовому гарнізоні - військовий суд гарнізону. В кожній області, а також АРК, м. Києві та Севастополі утворені апеляційні суди (загальні ).

Что такое местный суд?

Местный суд – суд первой инстанции, место, где гражданин впервые сталкивается с судебными процедурами и где пытается решить спор. Местными общими судами являются районные, районные в городе, городские и горрайонные суды. Местный суд состоит из судей местного суда, председателя и заместителя председателя суда