Уряд урегулював окремі аспекти продовження навчання студентів ВНЗ, розташованих у зоні АТО

П'ятниця, Грудень 26, 2014 - 17:30

Цим урядовим розпорядженням взято до відома, що: особи, які мають намір перевестися до ВНЗ, у якому вони тимчасово допущені до занять відповідно до розпорядження КМУ від 27.08.2014 р. № 785-р «Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях», мали не пізніше 19.12.2014 подати на ім'я керівника ВНЗ, до якого вони мають намір перевестися (поновитися), відповідну заяву. Таку саму заяву мали подати особи, які мають намір перевестися з ВНЗ, що розташовані в Донецькій або Луганській області, в якому внаслідок проведення АТО не здійснюється освітній процес, до ВНЗ в іншому регіоні, а також особи, які були відраховані за власним бажанням з ВНЗ у Донецькій або Луганській області, в якому внаслідок проведення АТО не здійснюється освітній процес, і вони мають намір поновитися на навчання.

Поновлення на навчання здійснюється в порядку, передбаченому для переведення студентів. Після подання студентом заяви керівник ВНЗ видає наказ про зарахування особи на навчання, який верифікується в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, і встановлює строк ліквідації академічної різниці (не пізніше 15.05 2015).

Переведення зазначених осіб згідно з розпорядженням № 1210-р здійснюється:

- на місця державного замовлення, що перерозподіляються між відповідними вищими навчальними закладами, в обсязі, затвердженому центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належать такі навчальні заклади;

- на договірній основі із збереженням умов оплати, що передбачені договором, укладеним особою з ВНЗ, розташованим у Донецькій або Луганській області, щодо осіб, які навчалися за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб. Оплата освітніх послуг, при цьому, здійснюється, починаючи з наступного місяця після періоду, за який здійснено оплату навчання у попередньому ВНЗ.

В разі перевищення вищим навчальним закладом, до якого переводяться особи, ліцензованого обсягу підготовки фахівців за певним напрямом (спеціальністю), переведення здійснюється за окремим рішенням Міносвіти.

Розпорядженням також передбачено, що в разі, коли ВНЗ, розташований у Донецькій або Луганській області, не виплатив призначену студентові стипендію за будь-який місяць у період з червня по грудень 2014 року, навчальний заклад, до якого переведено або поновлено на навчання студента, може прийняти рішення про виплату стипендії за відповідний період. Переведені (поновлені) студенти зберігають право на отримання державних пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян, які вони мали за попереднім місцем навчання. Для осіб тимчасово допущених до занять, плата за проживання в студентських гуртожитках визначається у розмірі, передбаченому законодавством для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів.

Привертає увагу те, що дане розпорядження офіційно оприлюднене 19.12.2014. Тобто в день, не пізніше якого студенти ВНЗ, розташованих в зоні АТО, повинні були подати заяви про переведення чи поновлення. Отже, документ не стосується тих студентів, які подали відповідні заяви після його опублікування.

 

Для отримання безоплатної правової допомоги та іншої інформації щодо свого статусу, переселенці, котрі проживають на Рівненщині, можуть звертатися до центрів права РОГО «Комітет виборців України» в Рівному та Сарнах:

Адреса центру права в м. Рівне: вул. Короленка, 6, 1 поверх, каб. 4. Тел.: (0362) 26-38-47.

Адреса центру права в м. Сарни: вул. Суворова, 8. Тел.: (03655) 2-10-34.

Поширити