Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

К какому местному суду должен обратиться гражданин в конкретном деле?

відповідь

все залежить від категорії справи... Можна подавати за місцем знаходження позивача чи відповідача... тощо, все залежить від того яка справа і до юрисдикції якого суду відноситься.

Порядок обращения в суд.

Вначале необходимо уточнить к юрисдикции какого из судов относится рассмотрение вашего дела. Если дело вытекает из спора или нарушения ваших прав и интересов относительно имущества, наследства, защиты чести, достоинства и деловой репутации, то это будет или районный, или горрайонный, или городской, для городов с районным делением – районный в городе

Якщо ми ведемо мову про

Якщо ми ведемо мову про адміністративні позови, то стаття 19 КАСУ чітко визначає територіальну підсудність адміністративних справ
1. Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим
2. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються
за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування,
знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
3. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження
якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне
дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.
4. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.