У який строк повинно бути виконане рішення суду про стягнення недоплаченої пенсії?

У який строк повинно бути виконане рішення суду про стягнення недоплаченої пенсії?

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України негайно виконуються постанови суду про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів – у межах стягнення за один місяць.
Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження. Це означає, що якщо Вам присуджено недоплачену пенсію за останні 6-ть місяців, то негайному виконанню підлягає місячна сума недоплаченої пенсії. Але, якщо Ви у позові ставили вимогу про звернення до негайного виконання постанови за весь 6-ти місячний період і суд цю вимогу задовольнив, то керуючись частиною 2 вказаної вище статті, суд може звернути до негайного виконання постанову про стягнення всієї суми боргу.
Негайне виконання постанови згідно з частиною 4 статті 30 Закону України «Про виконавче провадження», означає, що державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наступного робочого дня після надходження до нього виконавчого листа який видається Вам судом на підставі письмової заяви, і невідкладно розпочинає його примусове виконання.

Відповідно до частини першої статті 256 КАСУ Постанови суду, прийняті в порядку скороченного провадження, виконуються невідкладно.
Відповідно до частини першої статті 183-2 КАСУ скорочене проважедження застосовується в тому числі при оскарженні фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо пенсійних виплат.
Проте судова практика в Україні не завжди відповідає законодавству.