Методичний

Методичний матеріал

Деякі коментарі щодо застосування виборчого законодавства адміністративними судами

 Коментар щодо законодавства України, яке застосовується адміністративними судами під час розгляду та вирішення публічно-правових спорів, пов’язаних з виборами народних депутатів України.

Матеріал: 

Довідка про результати вивчення та узагальнення практики розгляду справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності

 На виконання плану роботи Вищого адміністративного суду України на друге півріччя 2009 року другою судовою палатою спільно з управлінням узагальнення судової практики та судової статистики здійснено вивчення та узагальнення практики розгляду адміністративними судами справ за позовами фізичних осіб із приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності.

1. Проблемні питання застосування норм процесуального права

Матеріал: 

Довідка про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства про соціальний захист дітей війни, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань (Частина II)

 Згідно із Законом України від 05.10.2005 № 2939-IV “Про внесення змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” зазначені норми викладено в новій редакції. Відповідно до цього Закону пенсії або щомісячне довічне грошове утримання чи державна соціальна допомога, що виплачується замість пенсії, підвищуються в таких розмірах:

учасникам бойових дій – 25 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

Матеріал: 

Довідка про вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства про соціальний захист дітей війни, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань (Частина I)

 На виконання плану роботи Вищого адміністративного суду України на перше півріччя 2009 року судовою палатою з розгляду справ за зверненнями фізичних осіб спільно з управлінням узагальнення судової практики та судової статистики здійснено вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами законодавства під час розгляду справ, пов’язаних із питаннями соціального захисту дітей війни, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань.

Матеріал: 

Довідка про результати вивчення та узагальнення судової практики застосування статей 19, 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (Частина І)

 На виконання плану роботи Вищого адміністративного суду України на І півріччя 2007 року Управлінням законодавства та узагальнення судової практики та Судовою палатою з розгляду справ за зверненнями юридичних осіб здійснено вивчення та узагальнення практики застосування адміністративними судами статей 19, 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

1. Законодавство, що регулює правовідносини у сфері соціальної захищеності інвалідів в Україні

Матеріал: 

Інформаційно-просвітницька брошура для громадян по адміністративному судочинству "Захисти своє право!"

Комітет виборців України здійснює це видання за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні в рамках кампанії «Захисти своє право!» (http://administr-law.org.ua), з метою сприяння доступу найбільш незахищених громадян до правосуддя використовуючи інститут адміністративного судочинства.

Матеріал: 

Адміністративне оскарження

Однією з форм правового захисту особи у відносинах з публічною адміністрацією є інститут адміністративного оскарження, тобто оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень безпосередньо до них самих або до адміністративних органів, які є вищими у системі ієрархічного підпорядкування (інакше — оскарження в адміністративному порядку). З точки зору адміністративної процедури, адміністративне оскарження можна розглядати як один з видів адміністративної процедури або як її факультативну стадію.

Матеріал: 

FAQ - ТИПОВІ ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ

До якого саме адміністративного суду в конкретному випадку можна звернутися за захистом? 

Матеріал: 

Судові рішення

З метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 року № 3262-IV діє Єдиний державний реєстр судових рішень.
Єдиний державний реєстр судових рішень – це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Матеріал: 

Представництво в адміністративному судочинстві

Відповідно до статті 16 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) кожен має право користуватися правовою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді, яка надається в порядку, встановленому законом.

Матеріал: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Методичний