В якому випадку відбувається розприватизація гуртожитку?

В якому випадку відбувається розприватизація гуртожитку?

Законодавство не передбачає такого процесу як розприватизація. Тому будемо вживати поняття “скасування приватизації” як термін, що означає зворотний процес приватизації, тобто передача приватної власності громадян, що була приватизована, у власність держави або територіальних громад, при цьому громадяни відновлюють своє право на здійснення приватизації житлового фонду. На сьогодні існує два способи скасувати приватизацію: 1. Позасудовий порядок (поліпшення житлових умов); 2. Судовий порядок (скасування розпорядження про приватизацію)
Позасудовий порядок
Відповідно до ч. 2 ст. 48 ЖК передбачено, що при передачі громадянами житла, яке перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі. Процедуру здійснення передачі передбачено Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству „Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов” від 1 червня 1995 р. № 24. Дана процедура відбувається у такі послідовності. Громадяни, які виявили бажання одержати житло в межах встановленої норми жилої площі в одному населеному пункті, подають до органу, який здійснює поліпшення житлових умов заяву за встановленою формою та правовстановлюючий документ (свідоцтво про право власності) на будинок, квартиру, кімнату в квартирі і відповідний документ про реєстрацію прав власності на нерухоме майно. Орган, який здійснює поліпшення житлових умов, на підставі заяви цієї особи в місячний термін приймає письмове рішення про прийняття житла до комунальної чи державної власності. Про це заявнику надсилається повідомлення у п’ятиденний термін з копією зазначеного рішення. Орган приватизації на підставі цього рішення протягом трьох днів скасовує за заявою особи, житлові умови якої поліпшуються, рішення про приватизацію житла та анулює свідоцтво про право власності на приватизовану квартиру. До заяви додаються копія рішення про прийняття житла до комунальної чи державної власності та оригінал свідоцтва про право власності. Громадянин, квартира якого прийнята до комунальної чи державної власності, звертається до БТІ із заявою щодо скасування запису про реєстрацію права власності за громадянином (громадянами) на нерухоме майно. До заяви додається: оригінал свідоцтва про право власності на приватизовану квартиру (з відміткою органу приватизації про його анулювання); копія рішення органу, який здійснює поліпшення житлових умов, щодо умов прийняття квартири до комунальної чи державної власності. Оригінал свідоцтва про право власності та технічний паспорт на приватизовану квартиру залишаються в бюро технічної інвентаризації. На підставі поданих документів БТІ протягом 5 днів скасовує запис про реєстрацію права власності за громадянином (громадянами), про що заявнику надається відповідна довідка. Орган, який здійснює поліпшення житлових умов, у тижневий термін приймає рішення про надання громадянину (громадянам) ордера на житлове приміщення, яке він отримує в результаті поліпшення житлових умов, на підставі поданої громадянином відповідної довідки бюро технічної інвентаризації. Житлове приміщення має бути звільнене та передане органу, який здійснює поліпшення житлових умов, протягом місяця у належному стані відповідно до вимог пункту 36 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями (затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. № 572). Орган приватизації, який здійснив приватизацію житлового приміщення, переданого громадянином органу, що поліпшив його житлові умови, на вимогу громадянина або членів його сім’ї зобов’язаний видати довідку про факт анулювання приватизації.
Судовий порядок
Має індивідуальний характер і в кожному разі особа, яка здійснила приватизацію житла або яка вважає, що приватизацією порушено її право, може звернутися до суду з позовом про скасування приватизації. Приватизація, яка здійснена з порушенням процедури або порушенням прав заінтересованих осіб скасовується тільки в судовому порядку. При скасуванні приватизації житла суд, якщо дійде висновку про порушення процедури приватизації чи порушення прав особи, повинен у даному провадженні скасувати розпорядження районної ради, яким було здійснено приватизацію. Підставами для скасування приватизації можуть бути: - неотримання згоди окремих членів сім’ї; - відсутність членів (тимчасова відсутність, ув’язнення, не врахування інтересів дітей неповнолітніх, незаконна виписка) при приватизації; - не роз’яснення особам правових наслідків приватизації; тощо.