довести факт родинних відносин

Як довести факт родинних відносин між племінницею і тіткою?

В судовому порядку. Факт родинних відносин між фізособами (п. 1 ч. 1 ст. 256 ЦПК) встановлюється в судовому порядку, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки для заявника: право на спадщину, право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, отримання компенсації тощо.
Заявниками у справі про встановлення факту родинних відносин можуть бути:
- Спадкоємці померлої особи, які мають право на спадщину як за законом, так і за заповітом і для яких в зв’язку з встановленням факту родинних відносин повинні наступити певні юридичні наслідки;
- Особи, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а також, особи яким органи пенсійного фонду відмовили в її призначенні через відсутність доказів, що підтверджують родинні стосунки;
- Інші особи, якщо встановлення такого факту спричиняє виникнення юридичних наслідків для них;
- Прокурор в порядку ст. 45, 46 ЦПК, у відповідності зі ст. 361 Закону «Про прокуратуру» також має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин для осіб, інтереси яких він представляє.
У той же час справи про встановлення факту родинних відносин з метою одержання спадщини не можуть розглядатися судами в разі, якщо заявник відповідно до ст. 1224 ЦКУ) усунутий від спадщини.
До заяви про встановлення факту родинних відносин, можуть додаватися наступні документи і докази:
1) докази, що підтверджують наявність цього юридичного факту (акти, анкети, автобіографії, листівки, сімейні фотографії, листи ділового та особистого характеру, особисті справи, рішення судів, ордери на вселення, обмінні ордери, погосподарські книги, виписки з будинкових книг та інші документи, які в собі містять відомості про родинні відносини осіб);
2) довідки органів реєстрації актів цивільного стану про неможливість відновлення втрачених записів, внесення змін і доповнень, виправлень у записи актів громадянського стану;
3) пояснення свідків, яким достовірно відомо про взаємини померлого із заявником.