Нормативні матеріали


Державні нормативні документи

Справа «Корецький та інші проти України»

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 
П’ята секція 
Справа «Корецький та інші проти України»  

(Заява № 40269/02) 
РІШЕННЯ 
Страсбург 
 

3 квітня 2008 року 
Це рішення стане остаточним відповідно до умов, зазначених у пункті 2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням. 
 

Про визнання протиправною відмови у видачі ліцензії на соціальні послуги

 ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ  

ПОСТАНОВА Іменем України 
14.05.10 Справа №2а-35/10/2770 

Окружнийадміністративний суд міста Севастополя в складі: судді Кравченко М.М., при секретарі Строміло А.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Севастополі адміністративну справу 

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

                                                                        З А К О Н У К Р А Ї Н И 

                                                             Про доступ до публічної інформації 
 

  Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. 

  Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень


  ПОРЯДОК
  ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

Затверджено  постановою Кабінету Міністрів України  від 25 травня 2006 р. N 740
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2009 р. N 1007 ( 1007-2009-п )

Загальна частина 

  1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр). 

Закон України "Про доступ до судових рішень "

  Цей Закон визначає порядок доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому застосуванню законодавства. 

  Стаття 1. Предмет регулювання Закону 

  1. Цим Законом регулюються відносини щодо забезпечення доступу до судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. 

Положення про розгляд звернень громадян, запитів народних депутатів, посадових осіб органів державного управління, листів юридичних осіб та особистий прийом у Вищому адміністративному суді України

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює особливості розгляду у Вищому адміністративному суді України звернень громадян (далі–звернення), запитів народних депутатів і посадових осіб органів державного управління (далі–запити), листів юридичних осіб (далі–листи) та визначає засади ведення діловодства, оформлення, обліку, руху, здійснення перевірок, контролю за виконанням доручень за зверненнями, запитами, листами, підготовку відповідей та опрацювання матеріалів до використання і збереження, регламентує особистий прийом керівництвом суду.

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
у справі за конституційним зверненням громадянина Багінського Артема Олександровича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 141 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про адміністративну відповідальність у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху)
м. К и ї в           
Справа № 1-34/2010
22 грудня 2010 року № 23-рп/2010 Конституційний Суд України у складі суддів:

Рішення Конституційного Суду України від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ ЛИСТ від 13.10.2010 р. N 1425/11/13-10
У зв’язку з численними зверненнями судів щодо застосування Рішення Конституційного Суду України від 9 вересня 2010 року N 19-рп/2010 у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов’язаних із соціальними виплатами”, у порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.

Subscribe to RSS - Нормативні матеріали