Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Аналіз звернень та наданих консультацій за період з 01 по 30 червня 2011 року в рамках реалізації РОГО «Комітет виборців України» проекту «Захисти своє право! Кампанія по захисту прав громадян з обмеженим доступом до правосуддя»

Протягом звітного періоду по допомогу до юристів організації звернулося 411 громадян.
Завдяки наданій допомозі мешканці Рівненщини змогли отримати 1146 консультацій з різних правових питань, допомогу в підготовці 1107 процесуальних документів. По одній справі було здійснено представництво інтересів особи в суді першої інстанції.
Як і в попередні місяці, велика кількість наданих консультацій і підготовлених документів пояснюється тим, що більшість людей, які звертались за їх отриманням, цікавились не лише якимось одним питанням, а кількома. Наприклад, питаннями правового регулювання закріплення їхніх прав, правилами їх захисту в суді тощо.
Переважна більшість питань, з якими звертались мешканці області до юристів – це захист у суді прав дітей війни на отримання 30% доплати до пенсії та захист права на проведення згідно з діючими нормами закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» перерахунків пенсій працюючих пенсіонерів. Здебільшого у цих справах готувалися типові за змістом документи, для пришвидшення написання яких є розроблені шаблони. Крім того, консультації дітям війни проводились у режимі «групових (колективних) консультацій». Працівники організації надавали людям допомогу в підготовці й інших процесуальних документів – звернень до правоохоронних та інших органів влади.
У червні, в процесі надання безоплатної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення, фахівцями центру права було прослідковано започаткування нової судової практики з розгляду справ щодо захисту прав дітей війни на отримання 30% доплати до пенсії, існування якої створює людям перешкоди в реалізації власних прав. Так, окремі суди, розглядаючи такі справи, виносять ухвали щодо залишення адміністративних позовів без руху і надання часу на усунення недоліків. Зокрема, суди вказують, щоб пенсіонери додатково долучали як додатки до позовів довідки з територіальних органів Пенсійного фонду України (про перебування на обліку у відповідача, про право на певні соціальні виплати та їх розміри). Це пов’язано з тим, що для окремих суддів, на їхнє переконання, недостатньо копій пенсійних посвідчень для підтвердження наявності в людей статусу пенсіонера і дитини війни, належності вибраного відповідача. Через таку практику старенькі по віку та немічні за станом здоров’я люди додатково змушені ходити до управлінь Пенсійного фонду за місцем свого проживання, брати відповідні довідки та їх додатково приносити до суду. А хто цього не робить – позови залишаються без розгляду (приклад, Рівненський міський суд: справа №2а-5285/11).
На наше переконання, ця ситуація яскраво відображає нерозуміння окремими служителями Феміди фундаментальних основ адміністративного судочинства, закладених у КАС України. Так як, виходячи з положень ч. 4 ст. 11 Кодексу адміністративного судочинства, судді можуть не «змушувати» людей ходити по кабінетам і самостійно приносити довідки з органів Пенсійного фонду. Оскільки суд, використовуючи принцип офіційного з’ясування обставин справи, самостійно може витребувати всі необхідні йому для повного з’ясування обставин докази. Крім того, на практиці місцеві органи Пенсійного фонду самі на позови дітей війни всеодно подають письмові заперечення до суду (в запереченнях якраз і міститься інформація щодо визнання чи невизнання факту перебування людини на обліку в конкретному органі Пенсійного фонду – відповідача, наявність чи відсутність у пенсіонера статусу «дитина війни» та права на відповідні пільги тощо).
Тож, змушуючи через ухвалу про залишення позову без руху людей ходити збирати додаткові довідки, суди по суті створюють додаткові невиправдані, в тому числі з точки зору застосування принципів верховенства права і процесуальної економії, перешкоди громадянам у реалізації права на справедливий суд. В умовах відсутності в людей правових знань, відсутності системи безоплатної правової допомоги та зважаючи на похилий вік таких людей – це просто знущання над пенсіонерами. От тільки поки люди таких ухвал не оскаржують, а воліють виконувати волю суддів. Так як апеляція для них – затяжний процес, через який пенсіонери можуть не дочекатися відновлення своїх прав.
Аналіз ситуації показує, що мешканці Рівненщини потребують допомоги від юристів-правозахисників у справах щодо захисту власних прав, адже без їх допомоги самостійно люди захистити себе не можуть.

 

Поширити