Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Моя бабуся отримала постанову адміністративного суду, якою її позовні вимоги задоволено...

Моя бабуся отримала постанову адміністративного суду, якою її позовні вимоги задоволено. У постанові зазначено, що вона підлягає негайному виконанню, але УПФ подало апеляційну скаргу. Чи можливо виконати постанову?

Відповідь.

Негайно виконуються постанови суду про:
1) присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів - у межах суми стягнення за один місяць;
2) присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби - у межах суми стягнення за один місяць;
3) поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
4) припинення повноважень посадової особи у разі порушення нею вимог щодо несумісності;
5) уточнення списку виборців;
6) обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання;
7) усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання;
8) накладення арешту на активи, що пов'язані з фінансуванням
тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно
до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН,
зняття арешту з таких активів та надання доступу до них.
Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку
скороченого провадження.
Відповідно до ч. ст 257 КАС України судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є підставою для його виконання.
У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного оскарження одночасно вирішується питання про зупинення виконання постанови або ухвали. Виконання постанови або ухвали може бути зупинено.
Примусове виконання судових рішень в адміністративних "Про виконавче провадження"
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах, вирішує суддя адміністративного суду одноособово.