Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Виплата заробітної платні у меншому розмірі

Я отримав зарлату 100 грн, хочу в мене розмір зарплатні 1600 грн.В бугалтерії пояснили що в попередні місяці мені помилково нараховували індексацію, і що зараз вони ці гроші віднімають з зарплати.

Стаття 127. Обмеження

Стаття 127. Обмеження відрахувань із заробітної плати Кодексу Законів про працю

Відрахування із заробітної плати можуть провадитись тільки у випадках, передбачених законодавством України.
Відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу:
1) для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого
авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або
уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або
з дня виплати неправильно обчисленої суми;

Однак, ст.128 цього ж Кодексу встановлено, що
При кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх
відрахувань не може перевищувати двадцятипроцентів, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, - п'ятидесяти процентів заробітної плати, яка належить до виплати працівникові.

Отже, якщо ж всю Вашу з/п відрахували на покриття зайво виплачених сум, тоді бухгалтер діяв неправомірно, так як ці суми повинні відраховуватись частbyfvb, аби не залишати Вас без коштів для прожиття.