Пропустити навігацію.
«Захисти своє право!»

Отримання дозволу на отримання вогнепальної зброї.

Отримання дозволу на отримання вогнепальної зброї. Я є працівником апарату суду.

відповідь

Згідно з Інструкцією про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справУкраїни 21 серпня 1998 р. N 622, для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на зберігання та носіння мисливської нарізної, комбінованої, гладкоствольної, пневматичної зброї, арбалетів громадянами подаються такі документи:
- письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім'я керівника органу внутрішніх справ;
- три фотокартки розміром 3 х 4 см;
- дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї;
- платіжне доручення (квитанція) банку про оплату послуг за реєстрацію зброї; - копію договору страхування, якщо такий не надавався при отриманні дозволу на придбання зброї.
Зброя, боєприпаси до неї, що належать громадянам, повинні зберігатися за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового перебування власників (у дачних будинках тощо) у період проживання, в металевих ящиках, сейфах, спеціально виготовлених для зберігання зброї. При цьому зброя має бути в розрядженому стані.
У виняткових випадках допускається з дозволу органів внутрішніх справ тимчасове зберігання зброї без права її використання в іншого дорослого члена сім'ї або найближчого родича, а в разі їх відсутності - в інших громадян на час тривалого (понад три місяці) відрядження, перебування на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у Збройних Силах України при дотриманні встановлених правил її зберігання. На період тимчасового зберігання зброї особі, яка прийняла її на зберігання, органи внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове зберігання без права користування".
Під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має бути у розрядженому стані (для напівавтоматичної зброї відсутність патрона в патроннику). У всіх випадках під час перенесення або перевезення зброї, боєприпасів до неї власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння зброї.
Вогнепальна зброя, крім зброї армійських зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України перевозяться через державний кордон на підставі дозволів МВС, ГУМВС, УМВС України, а іноземними громадянами - тільки за дозволом МВС України.

Відповідь.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ, ВИДАЧІ, ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ, БОЄПРИПАСІВ ДО НЕЇ, СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМИ СУДІВ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ, А ТАКОЖ ОСОБАМИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ .

Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" та "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" і поширюється на працівників суду і правоохоронних органів, їх близьких родичів, а також на осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Видача вогнепальної зброї та спеціальних засобів працівникам правоохоронних органів, яким, у зв'язку з їх професійною діяльністю, чинним законодавством вже надано право користуватися вогнепальною зброєю, здійснюється у порядку, встановленому наказом МВС України від 21.08.98 N 622 "Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за N 637/3077, із змінами та доповненнями).

Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (пункт 4) працівники суду і правоохоронних органів мають право застосовувати спеціальні засоби і зброю в порядку, встановленому для працівників міліції Законом України "Про міліцію".

И еще Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів.

Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система, видані на ім'я керівників підприємств, установ і організацій, а також дозволи на зберігання й носіння мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї громадянами видаються строком на 3 роки.